شاخه ها

تولیدکننده ها

توزیع کننده ها

هیچ توزیع کننده ای وجود ندارد

حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

بسته ها بايد حداکثر دو روز پس از تاييد پرداخت ارسال شوند. اگر شما روش هاي ديگري را براي پرداخت انتخاب کنيد ممکن است مالياتي بر آن افزوده شود. شما به هرنوع شيوه‌ی حمل را که انتخاب کنيد شماره‌ی پيگيري مرسوله براي شما ارسال خواهد شد.

هزينه هاي ارسال شامل هزينه هاي بسته بندي و پست مي شوند. ما پيشنهاد مي کنيم سفارشات خود را در يک گروه جمع آوري کنيد.

 ارسال به دو شیوه استفاده از پیک (برای ساکنان تهران) و پست انجام خواهد شد.تماس با ما

Our hotline is available 24/7

تلفن77725413 21 0098

Contact our hotline